A világháború utolsó német katonái

Az Északi-sarkvidéken egy maroknyi német katona még hónapokkal a háború végeztével is tette a dolgát, mintha mi sem történt volna. A németek a háború elejétől küldtek meteorológia megfigyelőcsoportokat Grönlandra, a Spitzbergákra és a Ferenc-József föld fagyos szigeteire.

[wp_ad_camp_1]

Feladatuk az volt, hogy minél megbízhatóbb információkat szolgáltassanak az Európában várható időjárási változásokról, amik döntő hatással lehettek a hadműveletekre. A szövetséges hatalmak hasonló lépéseket tettek és a maroknyi, ellenséges meteorológuscsoportok vadásztak egymásra az örök hó és jég birodalmában. Az utolsó német csoport 1944 szeptember 13-án szállt partra a Spitzbergákon. Miután a magukkal hozott anyagokból kiépítették bázisukat, nekiláttak a meteorológiai méréseknek. Léggömböket küldtek fel rádiószondákkal a sztratoszféráig és mérési eredményeiket rejtjelezve továbbították norvégiai rádióbázisukra.

Világháború - Német katonák

Világháború – Német katonák

Október 19-én teljesen eltűnt a Nap és megkezdődött a 127 napon át tartó, hosszú és sötét sarkvidéki tél. A munka azonban nem állt meg. Miután a szövetségesek elfogták a bázisról küldött adásokat, lépéseket tettek a támaszpont felszámolására. A németek folyamatosan járőröztek és felkészültek a támadásra, ami végül nem következett be. Május 8-án a német hadsereg kapitulált és a háború Európában véget ért. A Spitzbergákon maradt csoportról pedig megfeledkeztek. Ők tovább folytatták munkájukat, de adataikat már rejtjelezés nélkül továbbították. Egykori bázisuk azonban megszűnt és az eltűntnek nyilvánítottakért csak 1945 szeptember 4-én kötött ki egy norvég fókavadászhajó. A német parancsnoknak aznap külön kapitulációs okmányt kellett aláírnia, így egysége volt az utolsó, amely letette a fegyvert a második világháborúban.