Currently browsing tag

Pécs

Pécsi orgonagyár

A pécsi Angster orgonagyár a két világháború között

Az orgona iránti igény változatlanul él, még az „agrárolló” problémáival és egyéb nehézségekkel jellemzett időszakokban is. Több 20-35 változatú orgona készült ezekben az években. Kiemelkedik a pécsi Pius-templom orgonája, elektropneumatikus rendszerrel, melyen jelenleg is adnak hangversenyt. Figyelemre méltó a salgótarjáni orgona is. Share

Pécs vidéki kőszénbányászat rövid története

Az, hogy a kőszéntelepekből kik és mikor termeltek elsőként, valószínűleg örökre titok marad. A krónikák csupán azt jegyezték fel, hogy a termelés legelőször a Lámpás-völgyben indult meg. A kőszéntermelés iránti igényt Európában mindenhol a vészesen fogyó erdőállomány és ennek kapcsán a fa, illetve a belőle égetett faszén rohamos árnövekedése ösztökélte. …

Pécsi dohányipar

A pécsi dohányipar helye 3.

A Dohányjövedék Központi Igazgatósága az egyre nagyobb haszon elérése érdekében valóban nagyon alacsonyan szabta meg valamennyi munkásának munkabérét. A következő hónapban az átvevőnők panaszolták igazságtalan díjazásukat. A kimérőnők panasza sem volt kisebb. Share

Pécsi dohányipar

A pécsi dohányipar helye 2.

A lakásproblémán kívül a dohánygyáriakat, tisztviselőket és munkásokat egyaránt nagyon sújtotta az infláció. A pénz értékének csökkenését egy ideig a dohányjövedék azzal próbálta semlegesíteni, hogy a bérek egy részét természetben adta ki. Share