Currently browsing tag

Pécs

Pécsi dohányipar

A pécsi dohányipar helye 1.

Az 1925. Évi termelésből ránk maradt egy – statisztikai felmérést szolgáló – kérdőívre adott válasz teljes anyaga.  Ennek alapján kíséreljük meg egybevetni az országos adatokkal a pécsi gyár hivatalosan megadott számadatait. A gyár cégszerű neve Magyar Királyi Dohánygyár, székhelye Pécs, alapítási év 1912.  Gyártmánya: szivarkák és pipadohányok. Egy kérdésre adott …

Pécsi dohánygyár

A Pécsi dohánygyár története 4.

A politikai helyzet megváltozott, az ellenzék győzelmet aratott, a király azonban nem akart ellenzéki kormányt és ezért 1905 június 18-án parlamenten kívüli kormányt állított az ország élére báró Fejérvári Géza miniszterelnökségével. Így törvényen kívüli állapot jött létre, aminek következtében a dohánygyárakkal kapcsolatos intézkedések is megakadtak. Share

Pécsi dohánygyár

A Pécsi dohánygyár története 3.

Pécs városának vezetői nem hanyagolták el továbbra sem ezt az ügyet, ami érthető is, hiszen a város lakosainak száma egyre nőtt, s a kenyér nélküli falusiak bevándorlása egyre fokozódott. Ugyanakkor a filoxéra pusztítása is egyre nő a Pécset övező szőlőhegyeken, s ez nemcsak a bortermelés hanyatlását jelenti, hanem a munkaalkalmak …

Pécsi dohánygyár

A Pécsi dohánygyár története 2.

A Dél-Dunántúl területén – amelynek is Pécs volt a legjelentékenyebb települése – ez idő tájt is jelentős területen termeltek dohányt. 1879-ben – a területen illetékes iparkamara jelentése szerint – Tolna és Somogy megyékben 53 községben 5849 katasztrális hold területen több mint 2,5 millió kilogramm dohányt váltottak be közel félmillió forintért …

Pécsi dohánygyár

A Pécsi dohánygyár története 1.

A dohány és Pécs város kapcsolata történelmünkben igen mélyre nyúlik. Már 1822-ben Baranya megye tudós ismertetője, Bayer megírta, hogy „a Pétsi dohány“ vagy németül a  „Fünfkirchner Blatt“ Tolna és Somogy megyékben terem, ahol már 35 esztendeje a pécsi polgárok szerzik be, és ők küldik tovább. Share